Könyvtár- és információügy-történet 1.
Tantárgy
     
Fejezetek 44
Dolgozatok, anyagok 0
Infók, üzenetek 0
Tételek 1
Irodalom 0
Linkek 0
Letölthetõ anyagok 0
     
 
Fejezetek
Bevezetés -
A közlés forradalmai és akadályozói -
Olvasástörténet, az olvasás formái -
Ókor -
Ókor - Olvasás az ókori Rómában -
Ókor - Az írás/beliség/ megőrző funkciója és ókori intézményei; az agyagtábla- és tekercstárak jellemzői és használatuk -
Ókor - Mezopotámia -
Ókor - Egyiptom -
Ókor - India, Kína -
Ókor - A görög-római könyvtár -
Ókor - Konstantinápoly -
Középkor -
Középkor - Kódex -
Középkor - Olvasásmodellek a kora középkorban -
Középkor - Könyvtártípusok, állományok, könyvtári munka, könyvtárhasználat -
Középkor - Bizánc -
Középkor - Az arab könyvtárügy -
Középkor - Nyugat-Európa -
Középkor - Az olvasás 12. századi forradalma -
Középkor - 13. század – változások -
Reneszánsz (1350-1550) -
Reneszánsz - A reneszánsz könyvtár jellemző vonásai -
Reneszánsz - Könyvtári állomány -
Reneszánsz - Könyvtári személyzet, könyvtárhasználat -
Reneszánsz - A humanista olvasásmodell -
Gutenberg – a nyomdászat elterjedése, történeti szerepe -
Az információügy kezdetei -
Az enciklopédikus könyvtár időszaka (1550-1750) -
Enciklopédikus könyvtár - Reformáció - városi könyvtárak -
Enciklopédikus könyvtár - Ellenreformáció - Szakkönyvtárak -
Enciklopédikus könyvtár- Magánkönyvtárak -
Enciklopédikus könyvtár - Egyetemi könyvtárak -
Enciklopédikus könyvtár - Jellemzők -
A második olvasási forradalom -
Az enciklopédikus könyvtár felbomlása, a polgári könyvtártípusok kialakulása -
Polgári könyvtártípusok - Nemzeti könyvtárak -
Polgári könyvtártípusok - Szakkönyvtárak -
Polgári könyvtártípusok - Közművelődési könyvtárak -
Polgári könyvtártípusok - Házi könyvtárak -
Polgári könyvtártípusok - Iskolai könyvtárak -
Az angolszász (mint polgári liberális) és a porosz (mint konzervatív) könyvtári válasz a 19. század új olvasói igényeire -
20. század -
Az olvasás harmadik forradalma -
Könyvtártípusok -
 
Tárgykód
-
Elõadó
dr. Tóth Gyula
Kredit
-
Vizsga
-