oktatas

tantargyak
 
 

Linkek

BUBL - Bulletin Board for Libraries
LII - Librarians' Internet Index
Internet Library for Librarians
Az IFLA virtuális könyvtára
A MEK virtuális világkönyvtára
Directory of Open Access Journals
Könyvkereső
Magyar Információbrókerek Egyesülete
HTML-szerkesztés
Könyvtári Levelező/Lap

a teljes linkgyûjtemény >>>>

 
 

Egyéb anyagok

cikkek
Kérdések - segítség
27 hír : 1 -tõl - 5 -ig
TMT 2006/4
2006.09.29.
- Drótos László: Két kultúra? A (c) és a (cc)
 
TMT 2006/3
2006.09.28.
- Szalóki Gabriella: Kulturális honlapjaink minősége - a Minerva projekt tíz minőségi elve a gyakorlatban
- Vida Andrea: Könyvtári honlapok megújítása: kinek, miért és hogyan? CMS-rendszerek a könyvtárak szolgálatában
- Koltay Tibor – Tóth Erika: A tudományos publikációkhoz való szabad hozzáférés irodalma Magyarországon
- Az EBSCO adatbázisok országos használatának első három éve
- A három „O”: Open Access, Open Source, Open Standards, a publikációkhoz való szabad hozzáférés, a nyílt rendszerek és a nyitott szabványok a könyvtárakban
- Mit gondolnak a szerzők a szabad hozzáférésű publikálásról?
- A könyvtár szerepe a behálózott társadalomban – versengés vagy visszahúzódás?
- Sidebar: új infosáv a Google asztali keresőjén
- A Yahoo versenyre kel a Google könyvdigitalizálási projektjével
- Az Elsevier ScienceDirect szolgáltatása
 
TMT 2006/2
2006.09.27.
- Tanyiné Kocsis Anikó: Vállalkozók könyvtári információellátásának lehetőségei: hazai elektronikus források
- XML és szövegfeldolgozás
 
Könyvtári Figyelő 2006/2
2006.09.26.
- TÓSZEGI ZSUZSANNA: A szövegdigitalizálás döntési folyamata
- DIPPOLD PÉTER: A nemzeti bibliográfiák gyűjtőköre, avagy elérhető-e a teljesség?
- A vakok könyvtári számítógép-használata
- BÉNYEI MIKLÓS: Kovács Máté, az államtitkár
- SONNEVEND PÉTER: Szinnyei József alapítása, a hírlapkönyvtár
idősb Szinnyei József: Alapítsunk hírlapkönyvtárakat!
- TÓTH ERZSÉBET: Kísérlet az internetes keresők nyelvi lehetőségeinek felmérésére
- HAYES, Emma-MORRIS, Anne: A közkönyvtárak szabadidős szerepe. Történeti áttekintés és olvasói vélemények. (Töm. Mohor Jenő)
- Mi van a megaadatbázisok keresőmaszkja mögött?
JACSÓ PÉTER: Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases - Szöveges CD-ROM és webes adatbázisok tartalmának elemzése (Ism.: Dudás Anikó)
 
Könyvtári Figyelő 2006/1
2006.09.25.
- MURÁNYI PÉTER: Hol vannak a recenziók?
- NAGY ATTILA-PÉTERFI RITA: Olvasás, könyvtár- és számítógép-használat
- A magyar könyvtárosság etikai kódexe
- Kézikönyv az információs kultúráról gyakorló szakembereknek (Ism.Koltay Tibor)
- GEREBEN FERENC: Olvasáskultúra és identitás
- KAMARÁS ISTVÁN: Olvasásügy (Ism. : Mátrai Györgyi)
 
Bemutatkozás
A könyvtár{[.dot]} információ honlap a Berzsenyi Dániel Fõiskola informatikus könyvtáros hallgatói számára létrehozott kísérleti jellegû kommunikációs felület, amely alapvetõen a tanulók felkészülését, a tanár-diák, diák-diák kommunikációt hivatott megkönnyíteni.
 
Felhívás

A honlap látogatottságára vonatkozó reprezentatív statisztikai adatok alapján a fenntartó-szponzor BKB Multimedia úgy döntött, hogy a projektet az eredeti célnak megfelelõen 2007-ig biztosan, illetve tervei szerint további három évig finanszírozza.
Várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik munkájukkal, ötleteikkel részt kívánnak venni a könyvtár{[.dot]} információ honlap építésében, anyagokkal való feltöltésében.

bk@bkb.hu
tel: 06-20-59-33-156
 
Sajtó

BALÁSSY Katalin: könyvtár{[.dot]} információ - http://bkb.hu/kit. In: Könyvtári Figyelõ 2005/1, p. 81.

A dot-világ jelen esetben egy olyan magánkezdeményezést takar, amely közhasznú oktatási kommunikációs hátteret biztosít mindazok számára, akik könyvtár- és információtudományi képzésben vesznek részt. A redundáns névválasztás azt a kettõsséget hangsúlyozza, hogy a hagyományos dokumentumok (dolgozatok, jegyzetek, tankönyvek, cikkek) információs egységekként (weboldalakként, adatbáziselemekként) jelennek meg. 2004 október közepe óta mûködik tesztváltozatban a könyvtár{[.dot]} információ, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola informatikus könyvtáros hallgatói számára létrehozott kísérleti jellegû honlap, amely a leendõ információs szakemberek felkészülését, a tanár-diák, diák-diák kommunikációt kívánja megkönnyíteni. A honlap a BDTF Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének oktatási koncepcióját követve az elérhetõ információkat tananyagokhoz köti, ezért olyan adatbázisra épül, amely félévi és tantárgyankénti csoportosításban fejezeteket-jegyzeteket, hallgatói dolgozatokat, a tantárgyra vonatkozó üzeneteket, kidolgozott tételeket, elsõsorban az interneten elérhetõ kötelezõ és ajánlott irodalmat, tanulási segédleteket és letölthetõ anyagokat jelenít meg. A folyamatosan bõvített linkgyûjtemény és a cikkajánló a könyvtár- és információtudományi szakirodalomban való tájékozódást, az információkeresõ rendszerek ismeretét, használatát, az információs írástudás megfelelõ szinten való alkalmazását kívánja elõsegíteni. A honlap szolgáltatásaihoz tartozik továbbá a könyvtári szaksajtó bemutatása és az állandó felhasználók hírlevélben való tájékoztatása minden újonnan feltöltött anyagról, illetve egyéb, a képzéshez kapcsolódó tudnivalóról. A honlap nagyközönség számára nem látható része a tanár-diák kommunikációt szolgálja, amely révén az egy-egy tantárgyhoz kapcsolódó dolgozatok, feladatmegoldások internetes felületen keresztül bocsáthatóak a tanár rendelkezésére. Az oktató többszöri bontásban tudja a számára benyújtott anyagokat értékelni-véleményezni, amirõl ezután a hallgató e-mailben azonnali értesítést kap. A megjelenített dokumentumok nagy része szabadon elérhetõ (elsõsorban a hallgatók által készített jegyzetek, dolgozatok, egyes tanulási segédletek), az oktatók anyagainak letöltése viszont a szerzõi jogra való tekintettel jelszó és felhasználónév használatához kötött. A tanszéki oktatók támogatásának és pozítív viszonyulásának is köszönhetõ, hogy 2005 február végéig 847 anyag került fel a honlapra, és az eddig 22 ezer letöltött oldalt mutató statisztika egyértelmûen bizonyítja a szolgáltatás létjogosultságát. A honlap mûködésének technikai és anyagi feltételeit a BKB Multimedia biztosítja.